Osiedle Brzechwy - Domy pod Warszawą w Słupnie koło Radzymina

Biuro sprzedaży czynne od 8.00 do 17.00,kom: 602 594 474
kom: 660 498 739, tel. 22 425 41 66, tel. 22 786 51 22
Prezent od firmy ASBUD
Instalacja kominka gratis
Skorzystaj z promocji do końca lipca. Szczegóły oferty w Biurze sprzedaży.
Al. Jana Pawła II 58 E
05-250 Radzymin
Zadzwoń: 22 425 41 66
  Skorzystaj z pomocy w       finansowaniu inwestycji:
 • Wykorzystaj program
  "Rodzina na swoim"
 • Rekomendujemy doradcę ds.kluczowych finansowania inwestycji

Rodzina na swoim

Program "Rodzina Na Swoim" - kredyt z dopłatami Skarbu Państw

Rządowy program "Rodzina na Swoim" polega na tym, iż część należnych Bankowi odsetek, w okresie pierwszych ośmiu lat spłaty kredytu na zakup domu lub mieszkania pokrywana jest przez Skarb Państwa (dopłaty do oprocentowania realizowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

Kredyt jest udzielany na podstawie Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dziennik Ustaw nr 183 z dnia 11 października 2006 r., poz. 1354) z późn. zm.

Specyfika kredytów z dopłatami

 • kredyt udzielany w PLN,

 • lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny muszą być położone na terytorium RP,

 • dopłaty do kredytu udzielane przez pierwszych 8 lat,

 • dopłata stanowi równowartość 50% odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu naliczania dopłaty,


Kto może się ubiegać o kredyt z dopłatami Skarbu Państwa ?

Zgodnie z ustawą, kredyt z dopłatami Skarbu Państwa w ramach programu "Rodzina na swoim" przewidziany jest dla:

 • dla małżeństw (bez względu na to czy posiadają dzieci);

 • dla osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno:

  • małoletnie dziecko,

  • dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny,

  • dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych,


Gdzie udać się po kredyt z dopłatą Skarbu Państwa ?

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nie udziela kredytów z dopłatami w ramach programu "Rodzina na swoim", prowadzi rejestr docelowych kredytobiorców tj. osób, które są lub były stroną umowy kredytu preferencyjnego i zostały w nim zarejestrowane.

Kredytów preferencyjnych udzielają instytucje ustawowo upoważnione, do których zaliczono:

 • banki,

 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe.

Więcej informacji w pliku do pobrania z naszej strony.

        

Strona programu "Rodzina na swoim" »

Pobierz PDF ze szczegółowym opisem programu - "Rodzina na Swoim" »

Rzetelna firma: Asbud Budownictwo - sprawdź!
|
|
|
|
|
|
Copyright © Asbud-Budownictwo